logo
会员注册

手机号

  

密码

  

确认密码

  

验证码

  

获取验证码

立即注册

注册账号即表示您同意并愿意遵守联想图像官网的 使用条款隐私权政策
会员登录

  

  

登录

立即注册 忘记密码
找回密码

  

  

  

  

获取动态密码

提交

反馈
提交意见
43001945_外观图_1
  • 43001945_外观图_1
  • 43001945_外观图_2
  • 43001945_外观图_3
  • 43001945_外观图_4
  • 43001945_外观图_5
  • 43001945_外观图_6
  • 43001945_外观图_7
  • 43001945_外观图_8
  • 43001945_外观图_9
#

墨粉盒LT2451H

墨粉盒LT2451H

类型:耗材与选件
产品代码:43001945
重量:0.5kg
¥  399
基本信息
类型

墨粉

型号

LT2451H

打印页数

2600

适用机型

LJ2400 Pro/M7400 Pro/M7450F Pro/LJ2405/LJ2405D/LJ2455D/LJ2605D/LJ2655DN/M7405D/M7605D/M7615DNA/M7455DNF/M7655DHF/M7675DXF/M7400W/M7405DW/M7605DW/M7625DWA/M7626DNA/M7628DNA/M7685DXF/M7686DXF

备注

打印页数基于ISO/IEC 19752标准测试(5%覆盖率)

对比栏

隐藏

对比

清空对比栏