logo logo
会员注册

手机号

  

密码

  

确认密码

  

验证码

  

获取验证码

立即注册

注册账号即表示您同意并愿意遵守联想图像官网的 使用条款隐私权政策
会员登录

  

  

登录

立即注册 忘记密码
找回密码

  

  

  

  

获取动态密码

提交

反馈
提交意见
43002054_外观图_1
  • 43002054_外观图_1
  • 43002054_外观图_3
  • 43002054_外观图_4
  • 43002054_外观图_4
  • 43002054_外观图_5
  • 43002054_外观图_6
#

硒鼓LD3020K

类型:耗材与选件
产品代码:43002054
¥  1999
基本信息
类型

硒鼓

型号

LD3020K

打印页数

8000

适用机型

CS3320DN

备注

打印页数基于ISO/IEC 19752标准测试(5%覆盖率)

对比栏

隐藏

对比

清空对比栏